Kova kombucha kovilta kallioilta

– henkisen hyvinvoinnin tueksi 

Porkkalan kalliot ovat nähneet kaiken, mitä Suomenlahdella on tarjota.

Kesän lämpö ja meren kim­mellys, syys­myrskyt ja luonnon raivo. Maa­seudun rauha, met­ro­polin pauhu. Sota ja rauha. Täl­lai­sissa olo­suh­teissa sel­viy­tyäkseen vaa­ditaan poik­keuk­sel­lista luon­netta sekä inno­vaa­tiota. Fire Mountain Brewing on perus­tanut pani­monsa juuri Pork­kalaan tuot­taakseen kom­buchaa aivan uuden­lai­sella asenteella.

Val­mis­tamme kom­buc­hamme käyttäen par­haita raaka-aineita kuten huip­pu­laa­tuista vihreää teetä, oikeita hedelmiä sekä perus­kal­liosta porattua vettä. Tin­ki­mät­tö­mällä asen­teella sekä inno­va­tii­vi­sella otteella olemme luoneet joka­päi­väiseen käyttöön sopivan, vir­kis­tävän raikkaan juoman.

Kombucha on oivallinen vaihtoehto miedoille alkoholijuomille

Kom­bucha itsessään on käy­mis­teitse val­mis­tettu tee­poh­jainen juoma, joka on läh­töisin toden­nä­köi­simmin Koillis-Kii­nasta vuo­si­satoja sitten. Käy­mis­pro­sessi muis­tuttaa hyvin paljon viinin ja oluen val­mis­tusta, mutta eri­kois­tunut hiiva- ja bak­tee­ri­kanta eli SCOBY käy alko­holin sijaan pää­asiassa etikkahapoksi.

Käy­mis­pro­sessin myötä tuot­teessa on hieman alko­holia, kui­tenkin alle 1 %. Maku­maa­il­maltaan juo­mamme muis­tuttaa hap­pamia sour-oluita ilman alko­holin haittoja. Koem­mekin, että Fire Moun­tainin tuotteet sopivat sekä perin­tei­sille kom­buchan käyt­tä­jille että heille, jotka etsivät vaih­toehtoa esi­mer­kiksi oluille tai muille mie­doille alkoholijuomille.

Koska juoma val­mistuu käy­mis­teitse, on lopul­lisen tuotteen soke­ri­pi­toisuus ja ener­gia­si­sältö vähäinen. Kom­bucha käy hyvin myös soke­roi­tujen vir­voi­tus­juomien korvaajaksi.

Kaada itsellesi tuopillinen huurteista kombuchaa

Kom­buchaa voidaan nauttia vaikkapa kuumana kesä­päivänä teras­silla, sau­na­juomana tai ihan vaan seu­rus­te­lu­juomana. Vas­ta­ma­kujen ystävät löy­tävät hap­pa­masta kom­buc­hasta mainion parin vaikkapa grilliruoalle.

Siispä lait­takaa hyvä – eli metal­li­musiikki – soimaan ja kaa­takaa itsel­lenne tuo­pil­linen huur­teista Fire Mountain kom­buchaa, jota on saa­ta­villa nyt kolmena eri makuna: makea banaani eli Föhn hapan Mango eli Mistral tai pelkkä vihreä tee eli Zenith.

Kombuchaa voitte ostaa kätevästi verkkokaupastamme
xx pullon pakkauksissa tai valikoiduista ruokakaupoista.